Vizyonumuz

       Ömer Yıldız Bota Sanayi Ticaret Lti. Şti. olarak 2004 yılında Konya Marangozlar Sanayi sitesinde boya ve vernik grubunda ticaret hayatına adım atmıştır.

 

       Mobilya Sektöründa boya ve vernik grubu olarak yıllarca devam edecek bir serüvene atılma gayesiyle kurumsallaşmaya sürecine girilmiş ve 2020 yılında 

LAKKE KAPAK mrkası doğmuştur. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla geldiği noktada, kurulduğu bölgede 3.500 m2'lik üretim tesislerinde faaliyet 

gösteren Lakke Kapak bugün yurt içi ve yurt dışı pazarda satış noktaları oluşturmak için gayretlerini devam ettirmektedir.

 

       Lakke Kapak olarak tasarım ve estetik stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini artıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak 

yola çıkmıştır. Benimdeği özgün iş modeli doğrultusunda bayilik sistemi vermeyi düşünerek "ulusal marka" olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

 

      Lakke; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirirken çalışanları, çüzüm ortakları ve bayileri ile birlikte sürdürülebilirlik 

anlayışınu perçinleyen, evrensel kalite standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterileinin memnuniyetini sağlamaktadır.

 

    Global marka olma hedefine ulaşma yolunda üretim süreçlerinde gerçekleştirilen tüm uygulamalarda inovasyon ve AR-GE kavramlarını odağına alan lider üretici, 

sektöre yön veren şık ve modern tasarımlarla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda sçz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

 

    Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar genç yeteneklere ilham veren iş yaşamına eşit ve etkin katılımını destekleyen insan kaynakları politikalarıyla da 

sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olacağına inanmaktadır.

 

     Çalışanların güvenliği, aidiyet, ekip ruhu, birlik olma hissi ve bir amaç uğruna değer üretmek gibi bazı temel ihtiyaçları olduğu bilincinden yola çıkarak. bir çalışma ortamının

tüm bu gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde tasarlanması gerekliliğiyle hareket etkmekte; ev ve ofis tasarımlarında mekansal olarak kalite ve işlevselliği artırarak, çalışanların 

performans düzeyini ve üretkenliklerinine katkı sağlamayı hedeflemektedir.